Regulamin Biesiada Giszowiecka 2019

Regulamin Biesiada Giszowiecka 2019


BESIADA GISZOWIECKA 2019
I. Czas i miejsce Biesiady
Spotkanie odbędzie się w dniu 26 październik 2019 r. w Katowicach – Giszowcu, przy ul. Plac pod Lipami 1-1a.


II. Organizator Biesiady
1. Organizatorem Biesiady jest Stowarzyszenie Giszowiec
2. Adres Organizatora:

Plac Pod Lipami 1
40-467 Katowice
tel. 32 206 46 42

e-mail: giszowiec100@op.pl / www: giszowiec100.eu


III. Uczestnicy Spotkania
1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje wszystkich zgłoszonych uczestników BESIADA GISZOWIECKA 2019. Ponadto oficjalnymi dokumentami Biesiady są: Program Biesiady, formularz zgłoszeniowy uczestnika Biesiady, komunikaty organizatorów Biesiady.
2. Uczestnikiem Biesiady może zostać każda osoba, która dokona następujących czynności rejestracyjnych:
a. Zostanie wpisana do formularza rejestracyjnego uczestników Biesiady.
b. Uiści opłatę uczestnictwa w Biesiadzie.
c. W dniu Biesiady pisemnie potwierdzi w Biurze Biesiady swoją obecność oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
3. Każdy uczestnik ma prawo aktywnie uczestniczyć w Biesiadzie.


IV. Zgłaszanie i opłaty uczestników Biesiady.
1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie: giszowiec100.eu oraz dokonanie opłaty uczestnictwa na wskazane konto bankowe.
2. Uczestnikiem Biesiady zostaje każda osoba, która dokona opłaty uczestnictwa na wskazane konto, wypełni i prześle drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy.
3. Opłaty za udział w Biesiadzie należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca od organizatora. Dokonanie opłaty oznacza akceptację regulaminu.
4. Formularz zgłoszeniowy wraz z opłatą można złożyć osobiście w MDK Plac Pod Lipami 1 40-467 Katowice.

5. Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w Spotkaniu w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
6. Organizatorzy nie przewidują zniżek w opłacie dla niepełnoletnich uczestników.
7. Osoby rezygnujące z uczestnictwa w Spotkaniu po 30 września 2019 nie otrzymują zwrotu wpłaconej kwoty.
8. Organizatorzy zapewniają ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników Spotkania.
9. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc.
10. O kolejności rejestracji uczestnika decyduje data zgłoszenia, a w następnej kolejności data wpłaty.


V. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Spotkaniu.
1. Uczestnictwo w Biesiadzie jest dobrowolne.
2. Każdy uczestnik Biesiady musi stosować się do REGULAMINU Biesiady, przestrzegać zasad i wytycznych organizatora.
3. Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora do celów promocyjnych i reklamowych BESIADA GISZOWIECKA 2019.
VI. Zasady bezpieczeństwa
1. Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i czystości w trakcie trwania Biesiady.
2. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestnictwa w Spotkania i usunąć z terenu Biesiady te osoby, których zachowanie i postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników i gości Biesiady.
3. Osoby, które z powodu swego zachowania zostaną usunięte z Biesiady, nie mają prawa żądać zwrotu poniesionych strat i kosztów.
4. Podczas trwania Biesiady mają zastosowanie przepisy Prawne Rzeczypospolitej Polskiej, jak również powszechnie obowiązujące zasady dobrego wychowania i normy ogólnospołeczne.
5. Wszystkich uczestników oraz gości Biesiady prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów Biesiady, służb publicznych i porządkowych.

VII. Postanowienia końcowe
1. Oficjalną stroną internetową BESIADA GISZOWIECKA 2019 jest giszowiec100.eu
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w Programie BESIADA GISZOWIECKA 2019.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania w całości lub częściowo Biesiady z przyczyn od siebie niezależnych: klęska żywiołowa, złe warunki atmosferyczne, działania sił wyższych, zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia uczestników i widzów Biesiady, epidemia, działania wojenne, atak terrorystyczny, decyzja władz państwowych, samorządowych lub uprawnionych organów władzy państwowej bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej.

 


ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Giszowiec

Polityka Cookies


Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb,tworzenie statystyk oglądalności, personalizacji, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów "Polityka cookies".

Stowarzyszenie Giszowiec 2013