Biesiada Giszowiecka 2019 - Rejestracja
Rejestracji można dokonać przez wypełnienie formularza na stronie lub osobiście w Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Plac pod Lipami 1, 3-3a Katowice-Giszowiec tel. 32 206 46 42
Kwota wpisowa za każdą zgłoszoną osobę wynosi 100 zł.
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób podanych w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu zgłoszenia udziału i rejestracji w „Biesiada Giszowiecka 2019”, udzielenia odpowiedzi potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i wpisania na listę uczestników oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dowiedz się jak przetwarzamy Toje dane.
Oświadczam, że zapoznałem się z treść regulaminu - regulamin biesiady

Stowarzyszenie Giszowiec 2013