"Dziecko nadpobudliwe w roli przedszkolaka i ucznia"


 

Co to jest ADHD?

   To skrót od angielskiego Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, co oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Składają się nań: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadmierna ruchliwość. Chociaż mówi się tu o deficycie uwagi, dzieci te w istocie zwracają uwagę na każdy bodziec i na tym właśnie polega ich specyficzne trudnośći. Nie odróżniają one bowiem bodźców istotnych od nieistotnych.    Reagują na wszystko, co się wokół dzieje, bo z dwóch przeciwstawnych procesów nerwowych - pobudzenia i hamowania - górę bierze u nich pobudzenie.

 

W Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się  22 października 2008 roku spotkanie dotyczące:

 

  • problemów diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi,
  • problemów emocjonalnych dzieci nadpobudliwych,
  • postępowania pedagogicznego wobec dzieci z nadpobudliwością,
  • problemu nadpobudliwości w kontekście błedów wychowawczych.

 

 

Prezentację poprowadziła Pani Aleksandra Wieteska -Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zakładu Psychologii Rozwoju i Wychowania Uniwersytetu Śląskiego.

 


 

Zobacz:

http://www.adhd.info.pl/

http://www.adhd.info.pl/index.php?page=zyc/poradnie.php&woj=slas

http://adhd.org.pl/portal2/index.php

http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79362,4120958.html

http://www.forum.ptadhd.pl/

http://adhd.org.pl/portal2/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=57

http://www.adhd.info.pl/index.php?page=zrozumiec/nadpobudliwosc.php

http://web4health.info/pl/answers/adhd-menu.htm

http://www.adhd-eeg.pl/adhd.html

 


 

Stowarzyszenie Giszowiec 2013