STOWARZYSZENIE GISZOWIEC

 

Prezes: Romuald Pękalski.

Wiceprezes: Beata Walczyńska, Edward Haśnik

Sekretarz: Beata Likus. 

Skarbnik: Andrzej Likus
 
 

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

 

Marek Augustyniak

Ilona Cirbus

Dariusz Polakowski

Jerzy Forajter

Katarzyna Staś

Anna Pękalska

Romuald Pękalski

Wiesława Katarzyna Kaproń

Beata Likus

Andrzej Likus

Krzysztof Wandzel

Jowita Zielosko

Adam Zielosko

Aleksander Kaproń

Henryk Pierchała

 

 

Komisji Rewizyjnej

 

Jowita Zielosko

Henryk Pierchała

Ilona Cirbus

 

Stowarzyszenie Giszowiec 2013